Team MIMAMSA 2010


The organisers of MIMAMSA 2010

Founder and Coordinator: Dr Sutirth Dey.
  • Danveer Singh
  • Darshan Joshi
  • Gaurav P. Sawant
  • H. Guhan Venkat
  • Jagruti Pattadkal
  • Kaustubh Deshpande
  • Krithika Mohan
  • Madhuresh Sumit
  • Md. Noaman
  • Mohammed Zuhair M. M.
  • Mohit Raghuvanshi
  • P. V. Raghu Tej
  • R. Madhusudan
  • Rohan Kumbhare
  • Sachit
  • Sarthak Parikh
  • Shadab Alam
  • Sindhu Jammi
  • Soumitra Athavale
  • Tushar Shrotriya

 
Team MIMAMSA 2009
Team MIMAMSA 2010
Team MIMAMSA 2011
Team MIMAMSA 2012
Team MIMAMSA 2013
Team MIMAMSA 2014