Team MIMAMSA 2011


The organisers of MIMAMSA 2011

Founder and Coordinator: Dr Sutirth Dey.
 • Aashay Patil
 • Abinand Reddy
 • Akash G.
 • Alisha Pathak
 • Ashwin T. A. N.
 • B. S. Prashanth Kumar
 • Darshan Joshi
 • Digvijay Porwal
 • Gaurav P. Sawant
 • H. Guhan Venkat
 • Hardk Gajera
 • Jagruti Pattadkal
 • Kaustubh Deshpande
 • Krithika Mohan
 • Krithika V. R.
 • Kshiti Mishra
 • Md. Noaman
 • Mohit Raghuvanshi
 • P. V. Raghu Tej
 • Pallavi Patil
 • Ravindra P. N.
 • Rohan Kumbhare
 • Rohit Chikkaraddy
 • Sandesh Bhat J. R.
 • Shadab Alam
 • Siddharth B. I.
 • Siddhartha Das
 • Sindhu Jammi
 • Soumitra Athavale
 • Sourajit Basu
 • Tarun Ayitham
 • Tushar Shrotriya

 
Team MIMAMSA 2009
Team MIMAMSA 2010
Team MIMAMSA 2011
Team MIMAMSA 2012
Team MIMAMSA 2013
Team MIMAMSA 2014