Team MIMAMSA 2013


The organising team of MIMAMSA 2013.

Founder and Coordinator: Dr Sutirth Dey.
Special thanks: Dr Anirban Hazra and Dr Aparna Deshpande.
 • A Dileep
 • Abhijeet Fulkar
 • Abhijith Gandrakota
 • Abhilash Sawant
 • Abhishek Mishra
 • Abhishek Swarnkar
 • Abinand K Reddy
 • Aditya Katti
 • Ajay Tiwari
 • Ajith Nair
 • Ajith VJ
 • Akshay S
 • Amogh Kulkarni
 • Anandita De
 • Arya Thampi
 • Ashwini R
 • Badiganti Sumanth
 • Chaitanya Afle
 • Charu Jain
 • Gaurav P Sawant
 • Jerrin George
 • K Hariram
 • K Sriram
 • Kaustav Dey
 • Krishna Anujan
 • Krithika VR
 • Kshirsagar Aseem
 • Kshiti Mishra
 • M Sainath Gupta
 • M Sharath Chandra
 • Md Noaman
 • Mihir Kulkarni
 • Neha Bora
 • Neha M
 • Nivedita Rangarajan
 • Pranav Kumar
 • Prashali Chauhan
 • Prathamesh Tamhane
 • Radhika R
 • Ramkrishna Vinayak
 • Rohit Chikkareddy
 • S Harini
 • Sachit
 • Sai Neha
 • Saikat Bera
 • Sameer R Kulkarni
 • Saudamini V
 • Shiva Chidambaram
 • Sohan Sarangi
 • Sourav Sarkar
 • Sreejith Varma J
 • Sujay Mate
 • Sukruti Bansal
 • Tushar Shrotriya
 • Urvashi Gupta
 • Viraj Doddihal
 • Vishnu V Krishnan

 
Team MIMAMSA 2009
Team MIMAMSA 2010
Team MIMAMSA 2011
Team MIMAMSA 2012
Team MIMAMSA 2013
Team MIMAMSA 2014